MẪU NHÀ KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

 • Kiến trúc:Hiện đại
 • Số tầng:6
 • Diện tích: m²
mẫu nhà 1

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI BÁN CỔ ĐIỂN

 • Kiến trúc:Bán cổ điển
 • Số tầng:5
 • Diện tích:147 m²

NHÀ PHỐ LIÊN KẾ

 • Kiến trúc:Hiện đại
 • Số tầng:5
 • Diện tích: m²

BIỆT THỰ PHỐ

 • Kiến trúc:Bán cổ điển
 • Số tầng:4
 • Diện tích:147 m²